Financovanie

Vybrali ste si svoj vysnívaný domov a potrebujete pomôcť s financovaním?

1. PODPIS REZERVAČNEJ ZMLUVY A PRVÁ SPLÁTKA

Podrobne si dohodnite všetky detaily a podmienky. Následne podpíšete Rezervačnú zmluvu a uhradíte prvú splátku.

2. PODPIS ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE A DRUHÁ SPLÁTKA

Na základe Rezervačnej zmluvy sa pripraví Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Po jej podpise uhradíte druhú časť kúpnej ceny – doplatok od 20% do 40 % z ceny nehnuteľnosti, alebo si dohodnite individuálne riešenie splátkového kalendára. Po geodetickom zameraní hrubej stavby, sa nehnuteľnosť následne zapíše ako rozostavaná stavba do Katastra nehnuteľností.

3. PODPIS KÚPNEJ ZMLUVY, TRETIA SPLÁTKA A ODOVZDANIE BYTU

Nehnuteľnosť technicky a technologicky dokončíme, resp. pripravíme k užívaniu a podáme žiadosť o kolaudáciu. Po podpise Kúpnej zmluvy a doplatení celej kúpnej ceny nehnuteľnosti, vám do 7 dní váš nový byt odovzdáme.